భౌతిక దూరం పాటించ‌ని పోలీసులు

హైకోర్టు అక్షింతల నేపథ్యంలో… భారీ భద్రత తో భౌతిక దూరం లేకుండా మీడియా ను కూల్చి వేసిన సచివాలయంలో కి తీసుకు వెళుతున్న పోలీసులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *