మన్నార్ గుడి ఆలయంలో ఏనుగుకు ప్రత్యేక హెయిర్ స్టయిల్

మన్నార్ గుడి ఆలయంలో ఏనుగుకు ప్రత్యేక హెయిర్ స్టయిల్ మన్నార్ గుడి ఆలయంలో ఏనుగుకు ప్రత్యేక హెయిర్ స్టయిల్ను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఈ ఏనుగు గుడికి వ‌చ్చేవారిని ఎంత‌గానో ఆక‌ర్శిస్తుంది. త‌మిళ‌నాడు రాష్ట్ర గుడుల‌కు చాలా ప్ర‌సిద్ది అక్క‌డ చాలా … Read More